Facts about Talc

תביעות הטלק

– במה הן עוסקות?

וודאי קראת בחדשות על חבר המושבעים שפסק סכומי פיצוי גדולים בתביעות שהוגשו בטענה ש-Johnson's Baby Powder יכולה לגרום לסרטן השחלות או למזותליומה. אבל ייתכן שלא קראת או שמעת את העובדה הבאה: many of the verdicts against Johnson & Johnson that have been through the appellate process have been overturned. יתר על כן, היו גם מספר משפטים שבהם חבר המושבעים הגיע למסקנה כי המוצר של Johnson & Johnson לא היה אחראי למחלת הסרטן של התובעים, ובמקרים אחרים, השופטים דחו את התיקים על הסף על בסיס סקירת העובדות שביצעו בעצמם.

johnson-baby-powder.jpg

הסיפור של כל אדם הסובל מכל סוג של סרטן הוא סיפור טרגי, ואנו מזדהים עמוקות עם מטופלים אלה ועם בני משפחותיהם, ומעריכים את ניסיונותיהם למצוא תשובות.

המדע והעובדות, לעומת זאת, מראים כי מחלותיהם לא נגרמו משימוש במוצרים מבוססי הטלק שלנו.

אנחנו חברה בעלת מחויבות רבה לבריאות טובה ולחיים ארוכים של כל אדם על פני כדור הארץ. אנחנו בנים ובנות, אחים ואחיות, הורים וסבים, בדיוק כמוך. אנו משתמשים במוצרים שלנו על עצמנו, על ילדינו ועל נכדינו. אנו מבינים שמופקדת בידינו אחריות עצומה, ואנו מתייחסים לאחריות זו במלוא כובד הראש.

עשרות שנים של ניסויים מדעיים עצמאיים אישרו כי המוצרים שלנו בטוחים ואינם מזוהמים באסבסט. אם היינו מאמינים כי הטלק שלנו אינו בטוח, הוא לא היה מונח על המדפים.

אנו מכירים בכך שמקרים אלו גרמו לחרדה ולבלבול, וכי לאנשים רבים ברחבי העולם שהשתמשו וממשיכים להשתמש במוצרים מבוססי טלק יש שאלות. יהיו גם מקרים נוספים, והדיון צפוי להימשך.

אתר זה נמצא כאן כדי לשתף את העובדות על טלק ועל מקרים אלו, כדי לסייע לך ולמשפחתך להבין מדוע אנו ממשיכים למכור את אבקת Johnson's Baby Powder, ומדוע אנו ממשיכים להגן על עמדתנו בלהט כה רב בבית המשפט.

העובדות

 • מחויבותנו לבטיחות מתחילה במכרות הטלק שאנו בוחרים

  אנו נוקטים משנה זהירות בכל שלב בתהליך שלנו כדי להבטיח שהטלק הקוסמטי המשומש במוצרינו אינו מזוהם באסבסט. רק כ-5% מהטלק משמש למטרות קוסמטיות. היתר משמש בחומרים תעשייתיים כגון קירוי, חומרי בניין או קרמיקה. לפני שאנו מסמיכים מכרה טלק כמקור למוצרי הטלק שלנו, אנו מבצעים הערכה של המכרה עם גיאולוגים מומחים המכירים את כל ההיבטים של מיקום ואופן ההיווצרות של מצבורי מינרלים.

  דיווחים ממשלתיים ואקדמיים על המכרות המשמשים כמקור לטלק שלנו עבור אבקת Johnson's Baby Powder בארצות הברית ובקנדה מאשרים כי מחצבי טלק אלו המשמשים במוצר שלנו אינם מכילים אסבסט.

 • האשמות הנוגעות לאסבסט בטלק שלנו הופרכו כבר לפני עשורים

  בשנות ה-1970, דיווחים מקדימים ושגויים שהתבססו על מתודולוגיית ניסויים בלתי-מהימנה נמסרו בתקשורת באופן המרמז על היתכנות של זיהום אסבסט בטלק שלנו. מדענים מכל רחבי העולם, כולל אלה שעבדו עבור ה-FDA, חקרו את הנושא במשך שנים ובסופו של דבר סיכמו כי הטלק של Johnson & Johnson לא היה מזוהם באסבסט.

  ככל שהטכנולוגיה התקדמה, מדענים ורגולטורים הסכימו על מתודולוגיות לבדיקה מהימנה ומדויקת של נוכחות אסבסט בטלק. Johnson & Johnson לא רק עונה על סטנדרטים אלה, היא אף עולה עליהם באמצעות מתודולוגיות בדיקה מתקדמות ביותר לזיהוי אמין ומדויק של נוכחות אסבסט בטלק. משמעות הדבר היא שאנו בודקים את הטלק שלנו לא רק באמצעות מיקרוסקופים מסורתיים, אלא גם במיקרוסקופים אלקטרונים המאפשרים הגדלה עוצמתית ביותר.

  בשנות ה-1970 וה-1980 אספנו דגימות מדי שעה במתקני עיבוד הטלק שלנו, כדי שנוכל לבצע בהן בדיקות לזיהוי אסבסט. דגימות של מחצבי טלק קרקעיים שולבו ונבדקו לפחות אחת לחודש. דגימות של טלק מוכן לאריזה זה שולבו ונבדקו לפחות אחת לשבועיים. כביקורת נוספת, אחת לרבעון נבדקו דגימות אלה שוב.

  הייתה ועדיין ישנה סיבה לכל הבדיקות האלה: ככל שחוזרים על בדיקה שוב ושוב, כך מתקבלת מאותה בדיקה דרגה גבוהה יותר של וודאות וביטחון. אם מבצעים בדיקה פעם אחת בלבד, ניתן לקבל רק דרגה מסוימת של ביטחון. בדיקות שבוצעו שבוע לאחר שבוע במשך שנים, עם תוצאה זהה, מספקות דרגת גבוהה יותר של ביטחון בכך שהמוצר שלנו אינו מכיל אסבסט.

 • מדענים ורגולטורים מובילים בדקו את הטלק שלנו ואישרו את בטיחותו

  טענות כי הטלק שלנו עלול להזיק לצרכנים מהוות חשש שאותו Johnson & Johnson לוקחת ברצינות רבה, וביקשנו ממספר מוסדות עצמאיים, מעבדות, ואוניברסיטאות לבדוק את הטלק שלנו כדי להוכיח את היעדר האסבסט בו. בדיקות אלו הוכיחו כי הטלק שלנו אינו מכיל אסבסט. מוסדות אלה כוללים:

 • מעורבות ה-FDA בהערכת בטיחות הטלק

  משימתו של ה-FDA היא להגן על בריאות הציבור, ובכלל זה להבטיח את הבטיחות והסימון הראוי של מוצרי קוסמטיקה. לאורך עשורים רבים, ה-FDA עסק שוב ושוב בחקירה ובבדיקה של טלק קוסמטי, כולל הטלק של Johnson & Johnson. בשנות ה-70 של המאה הקודמת קיים ה-FDA חקירה אינטנסיבית בת 4 שנים לבירור האם מוצרי טלק לשימוש קוסמטי, כולל מוצרי טלק של Johnson & Johnson, היו מזוהמים באסבסט. כתוצאה מחקירה זו, ה-FDA סיכם כי "אף אחד מבין חומרי הטלק המשמשים במוצרים אלה [כולל מוצרי Johnson & Johnson] לא הכיל אסבסט כחומר מזהם".

  ב-1986 הצהיר ה-FDA כי אין סיבה לסמן טלק קוסמטי בתווית אזהרה, בהתבססו על תוצאות מחקריו ומעקב שוטף. ה-FDA הצהיר כי אף "הסיכון בתרחיש הגרוע ביותר של הערכת החשיפה לאסבסט מטלק לשימוש קוסמטי הוא נמוך מהסיכון הנובע מחשיפה לרמות הרקע של אסבסט בסביבה... לאורך החיים."

  בין השנים 2009-2010, ה-FDA בדק גם כן טלק גולמי מארבעה ספקי טלק, כולל ספקים של Johnson & Johnson, עבור אבקת Baby Powder שלנו והמוצר Shower to Shower, שייצורו הופסק זה מכבר, ואישר כי אף אחד מבין החומרים אינו מכיל אסבסט.

  שוב בשנת 2014, בעת חקירת קשר פוטנציאלי בין טלק לבין סרטן השחלות, ה-FDA הצהיר כי אין ראיות מכריעות לכל קשר סיבתי בין השימוש בטלק לסרטן.

  ב-18 באוקטובר, 2019, לראשונה מזה עשורים רבים שבהם ה-FDA בדק את הטלק של Johnson & Johnson, ה-FDA הודיע ל-Johnson & Johnson כי בדיקת אצווה בודדת של בקבוק אחד של Johnson's Baby Powder הראתה רמות תת-שיוריות של זיהום אסבסט מסוג כריזוטיל (0.00002%). במקביל, ה-FDA ציין שהוא לא זיהה אסבסט בדגימה שנלקחה מאצוות טלק נוספת. כמשנה זהירות, חברת .Johnson & Johnson Consumer Inc‎ פרסמה מרצונה החופשי קריאה להחלפה של האצווה שזוהתה בבדיקות ה-FDA. חברת Johnson & Johnson Consumer Inc פתחה מיד בחקירה מעמיקה של הנושא והיא עובדת בשיתוף עם ה-FDA כדי להשיב לשאלות בנושא הבדיקה, כולל תקינות הדגימה שנבדקה ותוקף תוצאות הבדיקה.

 • מחקרים מוכיחים כי השימוש בטלק שלנו בטוח

  מוצרי אבקת הטלק של Johnson & Johnson, כולל Johnson's Baby Powder והמוצר הקודם Shower to Shower, נמצאו בטוחים לשימוש במחקרים מדעיים מהימנים ביותר.

  סרטן השחלות: שלושה מחקרי עוקבה עצמאיים גדולים שבמסגרתם התקיים מעקב אחר יותר מ-80,000 נשים שהשתמשו באבקת טלק לאורך תקופה של לפחות 6 עד 24 שנים, כדי לקבוע האם השימוש באבקת טלק לצורכי היגיינה נשית גורמת לסרטן השחלות, הגיעו למסקנה כי השימוש בטלק אינו משויך לסיכון מוגבר לסרטן השחלות. מחקרי עוקבה פרוספקטיביים הם דרך מקובלת ומהימנה ביותר לבדוק האם קיים קשר בין השימוש במוצר או החשיפה אליו לבין מחלה. בסוג זה של מחקר, קבוצות של אנשים נשאלים אודות גורמי סיכון אפשריים שונים, כולל שימוש במוצרים מסוימים, ולאחר מכן מתקיים אחריהם מעקב במשך תקופה מסוימת כדי לאסוף נתונים רלוונטיים. מחקרי עוקבה סייעו למדענים להבין את הקשר בין עישון לסרטן ריאות, כולסטרול גבוה ומחלות לב, ונושאים רבים אחרים שאנו מכירים כיום בתחום הבריאות.

  מחקרים אחדים, הנקראים קבוצות מיקוד, הראו קשר סטטיסטי קטן בין סרטן השחלות לבין השימוש בטלק, בעוד שמחקרי קבוצות מיקוד אחרים שתוכננו באופן דומה לא הוכיחו קשר בין השימוש בטלק לבין סרטן השחלות. המומחים מביעים ספקות לגבי מחקרי קבוצות מיקוד אלו מכיוון שהתוצאות אינן עקביות, וכאשר מחקרים אלה מראים תוצאות חיוביות קטנות, ייתכן שהדבר נובע ממגבלות של תכנון המחקר. המגבלות של מחקרים אלה כוללות "הטיית זיכרון", המתרחשת כאשר אנשים עם מחלה נוטים יותר לזכור דברים בעברם מאשר אנשים שאינם חולים. במחקרי קבוצות מיקוד אלו, הנשים יודעות שיש להן סרטן שחלות, ולכן ישתדלו מאוד לזכור כל דבר שעשוי לתרום לסיבה לכך שחלו במחלה הנוראה. הדבר עלול לגרום להיווצרות רושם מלאכותי שלפיו נשים החולות בסרטן השתמשו יותר באבקת טלק, כאשר למעשה רושם זה נוצר מכיוון שנשים אלו זכרו בצורה טובה יותר את הרגלי ההיגיינה הנשית שלהן במשך השנים. מחקרים פרוספקטיביים רחבי היקף נחשבים למהימנים הרבה יותר, בין השאר משום שאף אישה אינה יודעת שהיא תחלה בסרטן השחלות בשלב מאוחר יותר - כך שלא תהיה לה כל הטיית זיכרון, וככלל במחקרים אלו לא נמצא קשר בין השימוש באבקת טלק לבין סרטן השחלות.

  מזותליומה: מזותליומה היא סוג של סרטן המשויך בעיקר לחשיפה לאסבסט. אסבסט הוא מינרל טבעי שנמצא בסביבה וכמויות קטנות של סיביו נמצאים באוויר בכל מקום.

  לא קיימים מחקרים מדעיים מבוססים הטוענים כי שאיפת טלק לשימוש קוסמטי גורמת למזותליומה. למעשה, מחקרים שנערכו בקרב אלפי אנשים שנחשפו לטלק על בסיס יומי בעבודתם ככורים או חוצבים של אבקת טלק, מראים כי חשיפה לרמות גבוהות של טלק אינה מגבירה את הסיכון להתפתחות מזותליומה בקרב בני אדם.

  יתר על כן, דיווחים בקנה מידה נרחב על מטופלים שעברו ניתוח רפואי שנקרא ניתוח פלואורדזיס של טלק - שבו מוזרק טלק לריאות - מצאו שאיש מהם לא פיתח מזותליומה.

בבית המשפט

gavel-blue.png

המשפט המתוקשר הראשון שהתייחס לתביעות אלה התקיים בשנת 2013, כאשר בא כוח התובעים טען כי השימוש במוצר Johnson's Baby Powder והמוצר Shower to Shower לשעבר של Johnson & Johnson, גרמו לאישה לפתח סרטן השחלות. בעוד שהמושבעים פסקו נגד החברה, הם נמנעו מהענקת שום פיצוי בפסיקה.

Since then, there have been several additional trials where juries have awarded significant verdicts against Johnson & Johnson, but many of those verdicts have been overturned on appeal.

Following those initial cases, trial lawyers have since shifted their theory, alleging that Johnson & Johnson’s talc contains asbestos. (תיק המזותליומה הראשון נידון בבית המשפט בסתיו של שנת 2017).

טענות אחרונות אלה שואבות השראה מדיווחים מקדימים ושגויים שנמסרו בתקשורת בשנות ה-1970 שבהם נטען כי זוהה אסבסט בטלק, על בסיס מתודולוגיה בלתי-מהימנה. לאחר דו"חות אלה, חקירה שערך מנהל המזון והתרופות האמריקני, כמו גם בדיקות עצמאיות תרמו לפיתוח מתודולוגיות בדיקה אמינות יותר ואישרו כי לא היה אסבסט במוצרי אבקת הטלק שלנו. עורכי הדין של התובעים מבקשים להחיות מחדש נושא שכבר הגיע לפתרונו.

חלק ממקרים אלו, המבוססים בחלקם על מידע מקדים זה משנות ה-1970, כבר נידונו בבית המשפט. במקרים מסוימים, המושבעים הצביעו בעד Johnson & Johnson, ובאחרים לא הצליחו המושבעים להגיע לפסק דין; במשפטים נוספים הצביעו המושבעים לטובת התובעים - כולל הענקת סכומי כסף גדולים מאד. Johnson & Johnson מתכוונת לערער על כל פסק דין נגד החברה. אנו מאמינים כי יש לנו יסוד עובדתי חזק להביא לביטול פסקי דין אלו בערעור.

מבט מקרוב

 • עורכי הדין של התובעים מסתמכים על חשד לעובדות כדי לתמוך בטענותיהם

  Numerous leading independent institutions, laboratories, universities and governmental agencies have all investigated this issue since the 1970s and concluded that there is no asbestos in our cosmetic talc products.

  ובכן, עם כל הבדיקות הללו, כיצד טוענים עורכי הדין של התובעים כי המוצר שלנו מכיל אסבסט?

  הם מסתמכים על עדים שאותם שכרו כדי לתמוך בטענותיהם עם עובדות חשודות המצויות בסתירה עם צדדים שלישיים עצמאיים.

  These same witnesses include individuals who, before they were hired to testify against Johnson & Johnson, had testified under oath that that asbestos in cosmetic talc was "an urban legend."

  לדוגמה, עדים עשויים להשתמש בשיטות מדעיות לקויות כדי לבדוק את הטלק. אחד מעדים אלו הודה שהוא היה מכנה חומר שהוא מצא אסבסט, "למרות שזה לא."

  כדוגמה נוספת, העדים עשויים לבצע בדיקות בבקבוקים שייתכן שזוהמו לאחר הרכישה. אחד העדים בדק ארבעה בקבוקים של Johnson's Baby Powder שנרכשו מהמדף מחנות. כל אחד מן הבקבוקים נבדק עם תוצאה שלילית לנוכחות אסבסט. עם זאת, כאשר בדק בקבוקים שהתקבלו ממקורות אחרים - מתוכם רבים שהתקבלו ישירות מעורכי הדין של התובעים במשפט, שנרכשו ב-eBay - הוא טען שכמה מתוכם נבדקו עם תוצאה חיובית. A California court prevented this witness from presenting this evidence at trial because they could not confirm the samples were not contaminated.

  עד נוסף שכיום מקבל שכר מעורכי הדין של התובעים במשפט כדי להעיד כי הטלק של Johnson גורם למזותליומה, העיד בתיקים קודמים שנידונו כי מחקרים שהוכיחו כי הטלק של Johnson לא היה קשור למזותליומה, היו אמינים לחלוטין.

 • עורכי הדין של התובעים במשפט מתארים מסמכים היסטוריים באופן שגוי

  רישומי הבדיקות שלנו - שבוצעו באופן חוזר במשך עשרות שנים, ברמות העולות על התקנים של הממשלה והתעשייה - הוכיחו בעקביות כי הטלק לשימוש קוסמטי של Johnson אינו מכיל אסבסט.

  עורכי הדין של התובעים במשפט, לעומת זאת, יוצרים בלבול בכוונה תחילה בהצגת מסמכים של החברה מחוץ להקשרם. בבית המשפט, חלקים מסוימים שנבחרו בקפידה מתוך מסמכים היסטוריים מוצגים בטענה כי הם מוכיחים ממצאים קודמים של נוכחות אסבסט, למרות התיעוד הקיים אצלנו של בדיקות מקיפות שבוצעו במוצרינו. לעתים קרובות, מסמכים אלו כלל אינם קשורים לטלק ששימש במוצרי Johnson & Johnson בכלל. לדוגמה, הם מצביעים על מסמך אחד המציין נוכחות של אסבסט, אולם אותו מסמך קובע בבירור כי האסבסט שויך רק לטלק המשמש בחומרים תעשייתיים. לחלופין, עורכי הדין של התובעים במשפט מצביעים על מסמך המוכיח הימצאות אסבסט בדגימות לא מזוהות של טלק מסחרי, תוך התעלמות ממסמך אחר המגלה כי כל הדגימות של Johnson & Johnson נמצאו נטולות כל זיהום אסבסט. במקרה אחר הצביעו על מסמך המוכיח הימצאות אסבסט בדגימות בעבר אך משמיטים את העובדה כי דגימות אלה זוהמו במכוון באסבסט למטרות בדיקה.

 • עורכי הדין של התובעים במשפט מקדמים תיאוריות קונספירציה

  עורכי הדין של התובעים במשפט טוענים כי הייתה קונספירציה פנימית בחברת Johnson & Johnson בכוונה למכור מוצרים שידענו כי מכילים אסבסט. טענה זו שקרית. למעשה, כדי שהאשמה זו תהיה נכונה, עשרות סוכנויות ממשלתיות פדרליות וממשלתיות, מעבדות עצמאיות, מדענים ואוניברסיטאות גדולות שבחנו את המוצרים שלנו, היו צריכים גם הם לקשור קשר במשך תקופה של 50 שנים כדי למנוע ממידע זה להתפרסם.

  היום ישנם יותר מ-10,000 תיקים תלויים ועומדים, וחברת Johnson & Johnson מחויבת להתגונן מפניהם על בסיס ראיות מדעיות מוצקות המוכיחות כי טלק אינו גורם לסרטן.

מעל 5,000 מסמכים התקבלו כראיות בתיקים אלו. אנו מזמינים אותך לעיין בראיות ולהחליט.

תניית פטור:

Johnson & Johnson מציגה בפומבי באתר זה מסמכים המסופקים על ידי אחת או יותר מחברות Johnson & Johnson אשר שימשו כראיות במשפטים. מיצגים אלה מבית המשפט אינם סודיים, אם כי חלקם עדיין עשויים להיות בעלי חותמת עם סימון סודיות. עשינו מאמצים לספק את המיצגים בצורה שבה הם שימשו במשפט (לדוגמה, עם הדגשה ו/או סימונים אחרים), אשר עשויים שלא לשקף את האופן שבו הם נשמרו על-ידי החברה. אתר זה יעודכן מעת לעת.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software